Lista rzeczoznawców

Imię i nazwisko Uprawnienia Kontakt

mgr inż. Krzysztof
Błażejczyk

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2061
 • Certyfikat kompetencji nr 268/02/05/08/11/14 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000383 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 33);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 24).

ul. Morenowa 4
72-006 Szczecin-Mierzyn

tel./fax: +48 91 4859027
kom.: 603 893062

k.blazejczyk@wp.pl

www.rzeczoznawca-samochodowy.szczecin.pl/

do góry ^

mgr inż. Artur
Borek

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2713.
 • Certyfikat kompetencji nr 547/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 001327 (lista rzeczoznawców samochodowych).

ul. Maciejewicza 7/1
71-004 Szczecin

kom.: +48 692 800 777
fax: +48 91 88 08 777

artur.borek@o2.pl

do góry ^

mgr inż. Mirosław
Czaja

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2255,
 • Certyfikat kompetencji nr 090/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000148 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych  pod pozycją nr 27);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Na Grobli 4
73-110 Stargard

tel.: +48 91 577 28 50
kom.: 601 769 143

czajam@poczta.onet.pl

www.rzeczoznawca.stargard.pl

do góry ^

mgr inż. Tomasz
Czapkiewicz

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 1987,
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie ) ;
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 24);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na  listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie  - pozycja 25)

ul. Bronisławy 14/4
71-533 Szczecin

tel.: +48 91 350 50 49
kom. 602 319455

czapkiewicz@gmail.com

do góry ^

inż. Krzysztof
Gutiens

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2947;
 • Certyfikat kompetencji nr 651/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 001593 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 81),
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 107),
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń oraz kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Księcia Poniatowskiego 18/3
71-110 Szczecin

+48 692 524 608

gutiens@op.pl

do góry ^

inż. Artur
Kamiński

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2948;
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie technika samochodowa, wycena wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, ruch drogowy, wypadki komunikacyjne
  (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Grunwaldzka 11B
73-110 Stargard

kom.: +48 663 387 332

akaminski25@gmail.com

do góry ^

dr inż. Jan
Lewicki

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 1392
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie  - pozycja 35);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych ( lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Grota Roweckiego 10a/10
71-297 Szczecin

tel. +48 91 4862993

do góry ^

mgr inż. Stanisław
Łubiński

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2575;
 • Certyfikat kompetencji nr 370/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej,
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów,
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000988 (lista rzeczoznawców samochodowych).
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości, kosztów, jakości napraw pojazdów (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Chopina 49E/17
71-450 Szczecin

kom.: 509 460619

st.lubinski@wp.pl

do góry ^

mgr inż. Józef
Madera

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2351,
 • Certyfikat kompetencji nr 092/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000125 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 23);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 26);
 • Ekspert pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie (lista ekspertów d/s pojazdów zabytkowych) poz. 23.

ul. Daszyńskiego 34
71-664 Szczecin

tel./fax: +48 91 4423803
kom.: 603 114323

j-madera@o2.pl

www.madera.szczecin.pl

do góry ^

mgr inż. Wiesław
Małkowski

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2005;
 • Certyfikat kompetencji nr 093/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000157 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 22);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 27);
 • Ekspert pojazdów zabytkowych - rekomendacja Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie (lista ekspertów d/s pojazdów zabytkowych) pozycja 24.

ul. Harnasiów 16A
71-018 Szczecin

tel./fax: +48 91 4834739
kom. 601 737619

malkowski@rsm.szczecin.pl

www.rsm.szczecin.pl

do góry ^

mgr inż. Marek
Marcinkiewicz

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2294,
 • Certyfikat kompetencji nr 276/02/05/08/11/14 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000305 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej (lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Szczecinie);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 21);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 28).

ul. Trentowskiego 7
71-303 Szczecin

tel.: +48 91 4875934
kom.: 601 577021

marcinkiewiczmarek@onet.eu

do góry ^

mgr inż. Marek
Mrozik

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2976,
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).

ul. Gen. M. Langiewicza 3a/9
70-263 Szczecin

kom.: +48 535-463-655

m.mrozik@wp.eu

do góry ^

mgr inż. Zenon
Nogal

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2352;
 • Certyfikat kompetencji nr 103/01/04/07/10/13 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 20);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 45).

ul. Piastowska 23/18
72-600 Świnoujście

tel.: +48 91 3279151
kom.: 601 750821

nogal@uznam.net.pl

do góry ^

inż. Ziemowit
Nowak

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2721.
 • Certyfikat kompetencji nr 548/10/13 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 80).

ul. Kwiatowa 9
73-220 Drawno

kom.: 608 112655

ziemek27@wp.pl

www.rsnowak.pl

do góry ^

mgr inż. Wojciech
Popiak

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2295
 • Certyfikat kompetencji nr 096/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000429 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 18);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 31).

ul. Obłoków 13
71-493 Szczecin

kom. 601 780494
fax: +48 91 4261358

wojciechpopiak@o2.pl

www.autoekspert.szczecin.pl

do góry ^

mgr inż. Marcin
Rutkowski

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2806.
 • Certyfikat kompetencji nr 570/11/14 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 01404 (lista rzeczoznawców samochodowych).

Ustowo 40a
70-001 Szczecin

tel.: +48 91 48 29 160
fax: +48 91 48 29 161
GSM: 601 800855

marcin@marcin-rutkowski.com

www.marcin-rutkowski.com

do góry ^

mgr inż. Piotr
Smurawski

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2467;
 • Certyfikat kompetencji nr 248/02/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000734 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 87);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 38),
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie  );

ul. Krucza 18d/6
71-747 Szczecin

tel.: +48 91 4534586
kom.: +48 601-855-947

p.smurawski@wp.pl

do góry ^

mgr inż. Zenon
Staszków

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2189
 • Certyfikat kompetencji nr 098/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000165 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 17).

Zakład w Goleniowie:
ul. Rzemieślnicza 4
72-100 Goleniów

Zakład w Szczecinie:
ul. Staromiejska 11
70-402 Szczecin

Zakład w Goleniowie:
tel./fax: +48 91 4183518
kom.: 601 783518

Zakład w Szczecinie:
tel./fax: 091 4480888
kom.: 512 080888

zenex@pro.onet.pl

www.zenex-ajv.pl

do góry ^

mgr inż. Marek
Szulc

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 530

ul. Ojca Bejzyma 9/1A
70-391 Szczecin

tel.: +48 91 4842943
kom.: 605 616887

do góry ^

mgr inż. Bartosz
Tomaszewski

Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2807.

ul. Przyjacół Żołnierza 78/5
71-670 Szczecin

kom.: 603 811399

qbartek@poczta.onet.pl

do góry ^

mgr inż. Edward
Urbanowicz

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 1393,
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 79);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 33)

ul. Brzozowa 1
72-006 Mirzyn

tel.: 91 4343499
kom.: 690477496

edward07@gmx.com

do góry ^

mgr inż. Rafał
Wawrzyniak-Steinke

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2949,
 • Certyfikat kompetencji nr 652/16(lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie). 
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 001603 (lista rzeczoznawców samochodowych);

ul. Belgijska 3/10
71-795 Szczecin

+48 885 403 555

biuro7tech@gmail.com

do góry ^

mgr Tomasz
Wieder

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2263,
 • Certyfikat kompetencji nr 120/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000271 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 83);

ul. Polna 8
74-500 Chojna

kom. 601 896457

twieder_rzeczoznawstwo@wp.pl

do góry ^

inż. Leszek
Zawadzki

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2977.

ul. Leszka 12
72-006 Mierzyn

kom.: +48 695 848 494

leszek.zawadzki.szczecin@gmail.com

do góry ^
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij