Lista firm

7TECH Rafał Wawrzyniak-Steinke

ul. Belgijska 3/10
71-795 Szczecin
NIP: 851-195-03-10

tel.: 885 403 555

biuro7tech@gmail.com

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia  w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2949 ;
 • Certyfikat kompetencji nr 652/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie  techniki samochodowej (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).
do góry ^
Biuro Rzeczoznawczo Handlowe mgr inż. Józef Madera

ul. Daszyńskiego 34
71-664 Szczecin
NIP: 851-181-91-07

tel./fax: +48 91 4423803
kom.: 603 114323

j-madera@o2.pl

www.madera.szczecin.pl

Podstawą prawną funkcjonowania firmy "BRH Józef Madera" jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma została założona w roku 1999, głównym zakresem jej działania są usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego prowadzone przeze mnie osobiście. Firma posiada zawartą umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w Warszawie.

Uprawnienia właściciela firmy:  

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2351,
 • Certyfikat kompetencji nr 092/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000125 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 23);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 26);
 • Ekspert pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie (lista ekspertów d/s pojazdów zabytkowych) poz. 23.
do góry ^
Biuro Rzeczoznawczo-Handlowe mgr inż. Zenon Nogal

ul. Piastowska 23/18
72-600 Świnoujście
NIP: 855-002-05-03

tel.: +48 91 3279151
kom.: 601 750821

nogal@uznam.net.pl

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2352;
 • Certyfikat kompetencji nr 103/01/04/07/10/13 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie wyceny wartości pojazdów, techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych; wycena maszyn i urządzeń (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie );
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 20);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 45).
do góry ^
Doradztwo Techniczne mgr inż. Krzysztof Błażejczyk

ul. Morenowa 4
72-006 Szczecin Mierzyn

kom.: 603 893062
fax: +48 91 4859027

k.blazejczyk@wp.pl

www.rzeczoznawca-samochodowy.szczecin.pl/

Firma została założona w 1995 r., i zajmuje się świadczeniem usług w zakresie doradztwa technicznego, w tym rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2061
 • Certyfikat kompetencji nr 268/02/05/08/11/14 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000383 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 33);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 24).
do góry ^
PUH AUTO SERWIS M.C. Mirosław Czaja

ul. Na Grobli 4
73-110 Stargard

tel. 091 577 28 50
kom. 601 769 143

czajam@poczta.onet.pl

www.rzeczoznawca.stargard.pl

Profil działania firmy: rzeczoznawstwo w zakresie oceny i wyceny pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń technicznych. Podstawa prawną działania (gospodarczego): wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy: 

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2255,
 • Certyfikat kompetencji nr 090/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CA),
  - techniki samochodowej (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000148 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 27);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie ).
do góry ^
RSM Rzeczoznawstwo Samochodowe Małkowski

ul. Harnasiów 16A
71-018 Szczecin
NIP: 955-103-12-02

tel.: +48 91 4834739
fax.: +48 91 4834739
kom. 601 737619

biuro@rsm.szczecin.pl

www.rsm.szczecin.pl

Firma funkcjonuje od 1996 r. i zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, w tym przeprowadzaniem analiz i rekonstrukcji wypadków drogowych, doradztwem w sprawach techniki samochodowej, a także ruchu lądowego pojazdów. Podstawą prawną funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT". Stowarzyszenie to sprawuje nadzór merytoryczny na sporządzanymi przez firmę opiniami i ocenami technicznymi.

Uprawnienia właściciela firmy:  

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2005;
 • Certyfikat kompetencji nr 093/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000157 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie );
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 22);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 27);
 • Ekspert pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie (lista ekspertów d/s pojazdów zabytkowych) poz. 24.
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe "KARINEX" - Wojciech Popiak

ul. Obłoków 13
71-493 Szczecin
NIP: 852-070-06-99

fax: +48 91 4261358
kom. 601 780494

wojciechpopiak@o2.pl

www.autoekspert.szczecin.pl

Firma założona w 1990 r., świadczy usługi rzeczoznawcze na terenie Szczecina i okolic. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:  

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2295
 • Certyfikat kompetencji nr 096/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000429 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 18);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 31).
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe inż. Krzysztof Gutiens

ul. Księcia Poniatowskiego 18/3
71-110 Szczecin
NIP: 852 115 65 98

kom.: +48 692 524 608

gutiens@op.pl

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2947;
 • Certyfikat kompetencji nr 651/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 001593 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 81),
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 107).
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe Marek Marcinkiewicz

ul. Bronisława Trentowskiego 7
71-303 Szczecin
NIP: 852-162-49-54

tel.: +48 91 4875934
kom.: 601 577021

marcinkiewiczmarek@onet.eu

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2294,
 • Certyfikat kompetencji nr 276/02/05/08/11/14 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000305 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej (lista biegłych sądowych SO w Szczecinie); 
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 21);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 28).
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe Nowak

ul. Kwiatowa 9
73-220 Drawno
NIP: 594-145-06-66

kom.: 608 112655

ziemek27@wp.pl

www.rsnowak.pl

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz rekonstrukcji wypadków drogowych. Podstawą prawną funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2721.
 • Certyfikat kompetencji nr 548/10/13 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 80).
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe Piotr Smurawski

ul. Krucza 18d/6
71-747 Szczecin
NIP: 955-123-34-95

tel.: +48 91 4630765
kom.: +48 601-855-947

p.smurawski@wp.pl

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2467;
 • Certyfikat kompetencji nr 248/02/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000734 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 87);
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 38),
 • Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej i rekonstrukcji wypadków drogowych ((lista biegłych sądowych SO w Szczecinie).
do góry ^
Rzeczoznawstwo Samochodowe Stanisław Łubiński

ul. Chopina 49E/17
71-450 Szczecin

kom.: 509 460619

st.lubinski@wp.pl

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Podstawą prawną jej funkcjonowania jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2575;
 • Certyfikat kompetencji nr 370/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000988 (lista rzeczoznawców samochodowych).
do góry ^
Z.U.H. ZENEX - AJV - Zakład Ekspertyz Samochodowych

ul. Rzemieślnicza 4
72-100 Goleniów

ul. Staromiejska 11
70-402 Szczecin

Zakład w Goleniowie
tel./fax: +48 91 4183518
kom.: 601 783518

Zakład w Szczecinie
tel./fax: +48 91 4480888
kom.: 512 080888

zenex@pro.onet.pl

www.zenex-ajv.pl

Firma prowadzi Stację Kontroli Pojazdów oraz Zakład Ekspertyz Samochodowych zajmujący się m.in. usługami w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Firma posiada umowę na korzystanie ze znaku towarowego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych "EKSPERTMOT".

Uprawnienia właściciela firmy:  

 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2189
 • Certyfikat kompetencji nr 098/01/04/07/10/13/16 (lista rzeczoznawców certyfikowanych) w zakresie:
  - techniki samochodowej (CA),
  - wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego wydane przez ministra właściwego do spraw transportu; numer identyfikacyjny listy ministerstwa: RS 000165 (lista rzeczoznawców samochodowych);
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 17).
do góry ^
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij