Informacje dla klientów

Informacje dla klientów

Stawki za usługi w zakresie napraw powypadkowych samochodów
na terenie dawnego województwa szczecińskiego.


Rok 2023

         Na przełomie 2023 i 2024 roku przeprowadziliśmy kolejne  badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Ustalone stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego:

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 180,00 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 162,17 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 166,33 zł.

 Opublikowano: 17 lutego 2024 r.


Rok 2021

         W 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne  badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Ustalone stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 214,90 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 194,43 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 194,43 zł.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego: 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 141,47 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 137,86 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 146,59 zł. 
II. Motocykle i czterokołowce:

-  w zakładach serwisowych (ASO): 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 268,29 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 268,29 zł.

 Opublikowano: 24 stycznia 2022 r.


Rok 2019

         W 2019 r. przeprowadziliśmy kolejne badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Ustalone stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 199,50 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 165,29 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 165,29 zł.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego: 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 135,69 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 134,58 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 139,17 zł. 

II. Samochody ciężarowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO): 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 191,67 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 168,33 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 168,33 zł. 

III. Motocykle i czterokołowce:

-  w zakładach serwisowych (ASO): 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 180,00 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 140,00 zł.

 Opublikowano: 24 stycznia 2022 r.


Rok 2017

         W III i IV kwartale 2017 r. przeprowadziliśmy kolejne (piąte) badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Ustalone stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 192,74 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 156,75 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 164,06 zł.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego: 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 120,46 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 121,50 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 127,71 zł. 

II. Samochody ciężarowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO): 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 164,17 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 164,17 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 167,50 zł. 

III. Motocykle i czterokołowce:

-  w zakładach serwisowych (ASO): 

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 140,00 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 140,00 zł.
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 140,00 zł. 

 Opublikowano: 31 stycznia 2018 r.


Rok 2015

         W II kwartale 2015 r. przeprowadziliśmy kolejne (czwarte) badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Ustalone stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

 I. Samochody osobowe:

 -  w zakładach serwisowych (ASO):

 •  prace mechaniczne: 1 rbg = 155,95 zł,
 •  prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 144,13 zł,
 •  prace lakiernicze: 1 rbg = 144,78 zł.

 - w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego:

 •  prace mechaniczne: 1 rbg = 124,35 zł,
 •  prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 124,60 zł,
 •  prace lakiernicze: 1 rbg = 132,30 zł.

 II. Samochody ciężarowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 •  prace mechaniczne: 1 rbg = 150,00 zł,
 •  prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 150,00 zł,
 •  prace lakiernicze: 1 rbg = 150,00 zł.

 III. Motocykle i czterokołowce:

 -  w zakładach serwisowych (ASO):

 •  prace mechaniczne: 1 rbg = 140,00 zł,
 •  prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 140,00 zł.

Opublikowano: 30 lipca 2015 r.


Rok 2013

             W II kwartale 2013 r. przeprowadziliśmy kolejne badania cen pracochłonności stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach pojazdów samochodowych, w tym zwłaszcza naprawach powypadkowych. Tym razem badaniami objęliśmy (poza zakładami naprawiającymi samochody osobowe i ciężarowe) również firmy dokonujące napraw motocykli. Nadto w przypadku samochodów osobowych, stawki stosowane w zakładach pozaserwisowych ustalone zostały odrębnie dla zakładów z terenu Szczecina i Polic oraz funkcjonujących na pozostałym obszarze regionu. Ustalone średnie stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 148,42 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 141,05 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 143,94 zł.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego - region Szczecin i Police:

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 120,71 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 122,14 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 127,86 zł.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego - region poza Szczecinem i Policami:

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 108,84 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg  = 110,42 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 115,83 zł.

II. Samochody ciężarowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 152,50 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 152,50 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 152,50 zł.

III. Motocykle:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • prace mechaniczne: 1 rbg = 132,50 zł,
 • prace blacharskie i mechaniczne (naprawy powypadkowe): 1 rbg = 132,50 zł,
 • prace lakiernicze: 1 rbg = 146,27 zł.


Rok 2011

        W II kwartale 2011 r. przeprowadziliśmy kolejne badania cen 1 roboczogodziny stosowanych przez zakłady specjalizujące się w naprawach powypadkowych pojazdów samochodowych. Tym razem badania objęły dodatkowo firmy naprawiające samochody ciężarowe. W wyniku rozpoznania rynku napraw samochodów na terenie województwa zachodniopomorskiego ustalono, że średnie stawki jednostkowe za naprawę (netto bez podatku VAT) wynoszą odpowiednio:

I. Samochody osobowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • 1 rbg = 135,- zł. - prace blacharskie i mechaniczne,
 • 1 rbg = 145,- zł. - prace lakiernicze.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego:

 • 1 rbg = 105,- zł. - prace blacharskie i mechaniczne,
 • 1 rbg = 115,- zł. - prace lakiernicze.

II. Samochody ciężarowe:

-  w zakładach serwisowych (ASO):

 • 1 rbg = 135,- zł. - prace blacharskie i mechaniczne,
 • 1 rbg = 140,- zł. - prace lakiernicze.

 

Okres 2008 - 2009  r. 

          Badania cen pracochłonności przeprowadzone w IV kwartale 2008 r. i w I kwartale 2009 r. w zakładach  naprawczych specjalizujących się w naprawach powypadkowych samochodów osobowych. Średnie stawki netto (bez podatku VAT) za usługi świadczone przez te jednostki wynoszą:

- w zakładach serwisowych (ASO):

 • 1 rbg = 120,- zł. - prace blacharskie i mechaniczne,
 • 1 rbg = 130,- zł. - prace lakiernicze.

- w zakładach pozaserwisowych (nieautoryzowanych) o wysokim standardzie usprzętowienia technicznego:

 • 1 rbg = 95,- zł. - prace blacharskie i mechaniczne,
 • 1 rbg = 105,- zł. - prace lakiernicze.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij