Opis uprawnień

Opis uprawnień

          Rzeczoznawcy Oddziału w Szczecinie i właściciele firm rzeczoznawczych legitymują się wieloma certyfikatami i zaświadczeniami dokumentującymi nabyte uprawnienia. Podstawowe z tych dokumentów to:

 • Zaświadczenie Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa właściwego ds transportu oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego potwierdzające zdobycie uprawnień Rzeczoznawcy Stowarzyszenia w następujących specjalnościach (sylwetkach):
  - A - techniki pojazdów samochodowych,
  - B - ruchu drogowego i wypadków drogowych,
  - C - kalkulacji warsztatowej.
 • Certyfikat kompetencji - potwierdzający kompetencje Certyfikowanego Rzeczoznawcy Samochodowego w zakresie:
  - CA - techniki samochodowej,
  - CB - ruchu drogowego  w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
  - CC - wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,
  wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
 • Zaświadczenie wydawane przez Ministerstwo właściwe ds transportu, potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych i nadające numery identyfikacyjne rzeczoznawcom spełniającym wymagania art. 79a, Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r., (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami);
 • Zawiadomienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, informujące o dokonaniu wpisu na listę biegłych skarbowych i nadanie numeru biegłemu;
 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie o wpisie na listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, oraz o nadaniu numeru rzeczoznawcy;
 • Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie potwierdzająca ustanowienie rzeczoznawcy Biegłym Sądowym w zakresie wskazanej tamże specjalności.

          Przykładowe, wyszczególnione wyżej dokumenty, a także inne zaświadczenia i certyfikaty stwierdzające nabycie określonego rodzaju uprawnień i ukończenie szkoleń specjalistycznych, ilustrują zdjęcia w obok zamieszczonej galerii.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij