Ludzie

Ludzie

Przewodniczący Rady Zespołu Organizacji Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego PZM, oraz Prezesi Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Szczecinie:

  • Franciszek Jarzyński - pierwszy Przewodniczący pierwotnie Biura Porad Technicznych i Ekspertyz Samochodowych, a od 1950 roku Przewodniczący Rady Zespołu ORTSiRD PZM  w Szczecinie. Urodził się 25 września 1900 r. w Mezeninie. W latach 1918-1920 studiował w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Po wyzwoleniu kraju rozpoczął pracę początkowo jako kierownik transportu w Urzędzie Woje­wódzkim w Szczecinie, a następnie jako Prezes Spółdzielni Pracy "Autopomoc". Był inicjatorem i współzałożycielem Automobilklubu Szczecińskiego oraz współorganizatorem Biura Porad Technicznych i Ekspertyz Samochodowych. W 1977 roku wycofał się z pracy w Zespole Rzeczoznawców. Za swą pracę i społeczną działalność odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi. Zmarł 5 listopada 1981 roku.
  • mgr inż. Jerzy Parczewski - Przewodniczący Rady Zespołu ORTSiRD w latach 1977 - 1990 r.,
  • dr inż. Jan Lewicki - pierwszy Prezes Oddziału Stowarzyszenia RTSiRD. Funkcję tę pełnił w okresie 1990 - 2000 r.,
  • mgr inż. Marek Marcinkiewicz - Prezes Oddziału w latach 2000 - 2006 r.,
  • mgr inż Wiesław Małkowski - Prezes Oddziału w latach 2006 - 2010 r.,
  • mgr inż. Andrzej Wojciechowski - Prezes Oddziału w latach 2010 - 2012 r.,
  • mgr inż. Artur Borek - Prezes Oddziału w latach 2012 - nadal.

Ekspert Stowarzyszenia:

  • prof. dr hab. inż. dr h.c. Janusz Mysłowski

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mysłowski został doktorem honoris causa.

          Z olbrzymią satysfakcją informujemy, że rzeczoznawca naszego Oddziału, prof. zw. dr hab. inż. Janusz Mysłowski uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Kaliningradzkiego Państwowego Instytutu Technicznego.

          Nadanie tytułu, które nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2008 r.,  jest efek­tem dorobku naukowego profeso­ra, a także oceny jego działalności na rzecz rozwoju kaliningradzkiej uczelni.

          Profesor Janusz Mysłowski uro­dził się w 1938 roku we Lwowie. W 1963 r. ukończył Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Trans­portu Politechniki Szczecińskiej i po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Taboru i Sprzętu Sa­mochodowego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Dok­toryzował się w 1972 roku. Pracę habilitacyjną obronił w 1989 roku. Tytuł profesora otrzymał decyzją prezydenta RP w 1997 roku. W 2003 roku został mianowany na stano­wisko profesora zwyczajnego. Jest rzeczoznawcą samochodowym, członkiem Oddziału w Szczecinie, od stycznia 1976 r. W grudniu 2006 r. postanowieniem Prezydium Rady Naczelnej Stowarzyszenia powołany został na Eksperta Stowarzyszenia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij