Usługi rzeczoznawcze

Usługi rzeczoznawcze

Dane techniczne i identyfikacyjne pojazdów

            Ustalanie, weryfikacja danych technicznych identyfikacyjnych niezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisów w dowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdów i innych). Opinie takie obejmują szczegółową analizę i ewentualną weryfikację parametrów technicznych pojazdu (w tym rzeczywistego roku budowy) w oparciu o identyfikatory (numer identyfikacyjny, tabliczka znamionowa), a także udokumentowane dane producenta.

Oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów

            Dokładna analiza aktualnego (w dniu badania) stanu technicznego pojazdu, ocena charakteru, rozmiaru i stopnia ewentualnych niesprawności poszczególnych zespołów, ustalanie przyczyn tych niesprawności. Analizy takie są przydatne m.in. do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, a także do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu (np. w okresie ochrony gwarancyjnej), bądź po uprzednio przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych lub eksploatacyjnych. Są przydatne także do ustalania bezpośredniej przyczyny zaistnienia uszkodzeń, bądź awarii technicznych.

Wyceny sporządzane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności systemu "Info-Ekspert".

Oceny powypadkowe

            Określenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu. Kwalifikacje uszkodzeń w celu określenia technologii ich usunięcia tj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy. W tym drugim przypadku z określeniem pracochłonności tejże naprawy. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem stref deformacji oraz cech identyfikacyjnych.

Jakość napraw, interpretacje wyników pomiarów specjalistycznych

  1. ocena stanu technicznego pojazdu po przeprowadzonej naprawie powypadkowej bądź innej (np. eksploatacyjnej), w zakresie wynikającym z rozmiaru zlecenia,
  2. ocena zgodności rozmiaru przeprowadzonych prac z zakresem uszkodzeń powypadkowych bądź ze zleceniem klienta. Analiza oryginalności zamontowanych części, ocena poprawności zastosowanego procesu technologicznego,
  3. interpretacje wyników pomiarów diagnostycznych, w tym: geometrii zawieszenia kół, pomiarów geometrii płyty podłogowej nadwozia, parametrów silnika i innych.

            Oceny takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidności zakładów naprawczych, a ponadto być pomocne przy weryfikacji wystawionych za te usługi faktur.

Oceny pojazdów zabytkowych

Zadaniem tych ocen (opinii) jest:

  1. ustalenie stopnia oryginalności poszczególnych zespołów, w szczególności ustalenie czy przedstawiony do badania pojazd spełnia wymogi w zakresie:
    • uznania pojazdu za spełniający kryteria pojazdu zabytkowego - w celu wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wpisanie pojazdu do rejestru zabytków, bądź ujęcia w centralnej ewidencji dóbr kultury, a także zarejestrowania go jako 'pojazdu zabytkowego' - w rozumieniu ustawy "Prawo o ruchu drogowym",
    • uznania pojazdu za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji - w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych, oraz związanych z rejestracją pojazdu (np. w celu powtórnego zarejestrowania pojazdu uprzednio wyrejestrowanego),
  2. wycena pojazdów zabytkowych, bądź spełniających kryteria pojazdów zabytkowych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij